அழகு

CAM01540

அழகு

பார்க்கும் பார்வையில், ரசிக்கும் எண்ணத்தில்,

மனதை கவர்ந்து, ஈர்ந்திழுக்கும் வினோத உணர்வு.

 

சூரிய வெளிச்சத்தின் மஞ்சள் நிறம் மங்களகரம்,

இருளில் நிலவொளியின் வெண்மை ரம்மியம்,

பாலைவனதில் மணல்களின் தனிமை ஏகாந்தம்,

மலைகளில் பாறைகளின் எழுச்சி பிரம்மாண்டம்,

சலசலக்கும் அருவிகளின் தளிர்நடை நளினம்,

வனங்களில் செடிகொடிகளின் வளர்ச்சி கம்பீரம்,

இதழ் விரித்து மணம்கமழும் மலர்களின் புன்னகை ஆனந்தம்,

சிறகடித்து பறக்கும் வண்ணபட்சிகளின் வடிவம் கலைநயம்,

 

இத்துணை அழகையும் ரசிக்கும் மனிதனோ,

அறிவில் மேன்மை அடைகிறான்,

நடத்தையில் தெளிவடைகிறான்,

காட்சியில் ஒன்றிவிடுகிறான்,

ரசிக்கும் அழகை பிரதிபலிக்கிறான்.

2 thoughts on “அழகு

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s