வெளிச்சம்

வெளிச்சம்

நம்பிக்கையின் பிரதிபலிப்பு,

சந்தோஷத்தின் பிரகடனம்,

தீயச்செயல்களின் கல்லறை,

அழுக்குகளை அடையாளம் காட்டும்,

மன இருளையும் சேர்த்து அகற்றும்.

 

விளக்கேற்றும் சம்பிரதாயம்,

முன்னோர்களின் சிந்தனையின் பயன்பாடு

நம்மைச் சுற்றி இருள் அகற்றி

மனதளவில் நம்பிக்கை ஏற்படுத்த.

இயற்க்கை இருண்டால் என்ன?

என்னால் செயற்கையாக வெளிச்சம் பரப்ப இயலும் என்று.

 

விழித்தெழு இளைஞனே! நம்பிக்கை கொள்!

வாழ்வின் துயரங்களை வேரறுக்க இயலும் என்று!

மனித வாழ்வு குறிக்கோள் நிறைந்தது!

விடாது தேடு! வெற்றி காண்!

படைப்பின் அர்த்தத்தை புரிந்து கொள்!

வெற்றி படியேறுவாய்! வானை தொடுவாய்!

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s