இனம் பிரண்டு

வாழ்வே பல்கலைகழகம்!

  பாடம் புகட்டும் தோல்விகள் வாழ்வில்,

காண விழைபவன் இனம் கண்டு கொள்வான்,

  ஒவ்வொருவரும் அற்புத படைப்பு என்று. 

நடவடிக்கை எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தால்,

  வேற்றுமைகள் தான் மலருமா?

   அழகாய் தான் இருக்குமா?

சந்தர்ப்பங்கள் வேறு ,மனித மனம் வேறு

   அனுபவத்தின் நாழிகையில்,

அவனைச் சூழும் மனிதர்கள் வேறு,

அவனுள் ஏற்படும் மாற்றங்கள் வேறுதானே?

   அவ்வாரெனின் எதிர்பார்ப்பு ஏன்?

காலத்தின் கட்டாயமா!

மனிதர்களின் வற்புறுத்தலா!

முரண்பட்டு காணப்படும் அவனின்

  மன அழுத்தங்களை,எதிர்பார்ப்புகளை,

   ஆசாபாசங்களை,ஏக்கங்களை

இனம்கண்டு கொள்ள நம்மால் ஏன் இயலவில்லை?

ஆட்டு மந்தைகள் ஆகிவிட்டோமோ,

   எல்லோரும் போன்று ஒன்றாய் சிந்தித்து?

மாற்றங்களை தேடி அலைகிறது இவ்வுலகம்

  தனித்துவம் மிக்க சிந்தனை

இவ்வய்யத்தை ஈர்ந்திழுக்கும்.

எகக்காளம் பேசிய அதே உலகம் 

  அவனை புகழாரம் சூட்டி வரவேற்கும்.

வலகி நில் ,இனம் கண்டு கொள்

  உதவி கரம் நீட்டு

தோல்விகளை தழுவுவாய் சிலவருடங்கள்,

  தளராமல் முயல்

வெற்றி கிட்டும் தருணம்

    ஈடு இணையற்றது!